86599

الکترودهای مرجع مورد استفاده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع دریایی به سه دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شوند:

الکترود مرجع مس/ سولفات مس (متحرک و ثابت) جهت کاربرد در خاک‌های فاقد یون کلر

الکترود مرجع روی/ سولفات روی (متحرک و ثابت) جهت کاربرد در خاک‌های حاوی یون کلر

الکترود مرجع نقره/ کلرید نقره (متحرک و ثابت) جهت کاربرد در محیط‌های دریایی

الکترود مرجع روی جهت کاربرد در محیط‌های دریایی

الکترود مرجع کالومل جهت کاربردهای آزمایشگاهی

برطبق استاندارد BS 7361 اختلاف پتانسیل الکترودهای مرجع مختلف نسبت به الکترود استاندارد هیدروژن در دمای 25 درجه سانتی‌گراد به صورت جدول زیر است. همچنین مقایسه پتانسیل حاصل از نیم پیل های مختلف در ذیل قابل رویت است.

                          ele     ele1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.