الکترود سلولزی آذرجوش برای مصارف متنوع در صنعت جوشکاری لوله در تمام حالات خصوصا در حالات سرازیر مناسب می باشد. این الکترود برای جوشکاری لوله های قطور تا گرید API X42 پیشنهاد میگردد. ویژگی های این الکترود عبارتند از: سهولت شروع جوشکاری و برقراری مجدد قوس، نفوذ بالا، پایداری قوس، جداشدن آسان سرباره، نتایج مطلوب در آزمایش رادیوگرافی می باشد.