الکترود   E8010-G  CEL 8-G

الکترود با روکش سلولزی برای جوشکاری لوله و فولاد های لوله سازی برای جوشکاری سرازیر حطوط لوله با قطر بزرگ و استحکام بالا مناسب می باشد مخصوصا برای پاس ریشه و پاس های بعدی پیشنهاد می گردد.

الکترود    E6010   CEL6

این نوع الکترود برای تمام حالات جوشکاری خصوصا برای حالت سرازیر می باشد. این الکترود برای جوشکاری سرازیری لوله های قطور (گرید X42) پیشنهاد می گردد.

الکترود   E7010A1  CEL 7A1

این الکترود قابل جوشکاری در تمام حالات مخصوصا جوشکاری سرازیر. برای جوشکاری فولاد های لوله سازی با استحکام بالا مناسب است. برای جوشکاری سرازیر لوله های قطور با شماره های استاندارد X46 , X52 , X56 پیشنهاد می شود.

الکترود    E7010-G  CEL 7-G

این الکترود مناسب جوشکاری لوله های دیگ سازی ، همچنین لوله های استحکام بالا و سایر فولاد های لوله سازی می باشد. بعلاوه برای پاس ریشه و پرکنی و پاس آخر. بویژه برای لوله های با گرید 5LX52 تا 5LX56 ایده آل می باشد.

الکترود   E8010-P1 

الکترود سلولزی که برای جوشکاری لوله های قطور و استحکام بالا مناسب بوده و از آنجا که این الکترود دارای قابلیت عالی در حالت سرازیر می باشد جوشکاری در آمپراژهای بالا انجام می گیرد.نرخ رسوب در واحد زمان بیشتر بوده و نسبت به جوشکاری سربالا اقتصادی تر می باشد.این الکترود برای پاس های گرم ، پرکن و نهایی توصیه می شود و اتصالی با کیفیت مطلوب در دماهای پایین ( ۳۰- ) درجه ایجاد می نماید . برای عملیات پروژه های گاز ترش و جوشکاری لوله های X70 , X65 , X60 API مناسب می باشد.

الکترود    E7010-P1  E 42 3 C 2 5

الکترود با روکش سلولزی جهت جوشکاری سرازیر لوله ها خصوصا جهت لوله های گرید X65 تا X56 یا L415MB و L385M مناسب می باشد . این الکترود اغلب جهت جوشکاری پاس گرم ، و پاس نهایی استفاده می گردد . نفود جوش مطلوب ، سرباره کم ، کاربری آسان در وضعیت های مختلف و امکان استفاده از الکترود های قطورتر، از مشخصات این الکترود می باشد.