الکترود    E6010   CEL6

این نوع الکترود برای تمام حالات جوشکاری خصوصا برای حالت سرازیر می باشد. این الکترود برای جوشکاری سرازیری لوله های قطور (گرید X42) پیشنهاد می گردد.                                            

الکترود   E8010-G  CEL 8-G

الکترود با روکش سلولزی برای جوشکاری لوله و فولاد های لوله سازی برای جوشکاری سرازیر حطوط لوله با قطر بزرگ و استحکام بالا مناسب می باشد مخصوصا برای پاس ریشه و پاس های بعدی پیشنهاد می گردد.

الکترود    E7010-G  CEL 7-G

این الکترود مناسب جوشکاری لوله های دیگ سازی ، همچنین لوله های استحکام بالا و سایر فولاد های لوله سازی می باشد. بعلاوه برای پاس ریشه و پرکنی و پاس آخر. بویژه برای لوله های با گرید 5LX52 تا 5LX56 ایده آل می باشد.

الکترود   E7010A1  CEL 7A1

این الکترود قابل جوشکاری در تمام حالات مخصوصا جوشکاری سرازیر. برای جوشکاری فولاد های لوله سازی با استحکام بالا مناسب است. برای جوشکاری سرازیر لوله های قطور با شماره های استاندارد X46 , X52 , X56 پیشنهاد می شود.