الکترود   E7018 GT

الکترود با کیفیت بالا و مقاوم به ترک مورد استفاده در ماشین سازی ، دیگ سازی ، صنایع فولادی و همچنین جهت جوشکاری فلزات با کربن گوگرد و فسفر بالا مناسب می باشد که فلز جوش را تصفیه نماید.

الکترود   E7016 GT16

الکترود چند منظوره ، قابل استفاده در صنعت ، مونتاژ کاری و تعمیرات. برای فلزات غیر آلیاژی و کم آلیاژی. خصوصیات عمده این الکترود ، جوشکاری در تمام حالات بغیر از سرازیری می باشد.

الکترود    E7018G GT-G

الکترود قلیایی برای جوشکاری بدون ترک و چقرمگی بالا. فلز جوش با خلوص متالوژیک خوب و هیدروژن کم ، جوش بسیار تمیز با کناره های صاف و جدا شدن آسان  سرباره  از  ویژگی های  این  الکترود  می باشد.

الکترود   E7018 GT1

الکترود قلیایی برای جوشکاری با چقرمگی بالا و عاری از ترک همچنین برای فولاد های دانه ریز تا دمای 60- درجه سانتی گراد مناسب است. فلز جوش با هیدروژن خیلی پایین و مقاومت خوب در مقابل خستگی دارد.

الکترود    E8018-B2   GT 8-B2

الکترود قلیایی برای جوشکاری فولاد های گرمکار دیگ سازی لوله سازی برای مخازن تحت فشار تا دمای کاری ۵۵۰ درجه سانتی گراد بکار می رود. مناسب برای جوشکاری فولاد های کرم (Cr) و مولیبدن (Mo) مخصوصا برای فولاد 13CrMo-4-5 .

الکترود   E7018-A1 GT-A1

مشخصات و کاربرد الکترود قلیایی برای جوشکاری فولاد های گرمکار دیگ سازی و لوله سازی و همچنین فولاد های ریختگی گرمکار برای حرارت کاری تا ۵۰۰ درجه سانتی گراد مناسب می باشد. قابل جوشکاری در تمام حالات ، ظاهر صاف و جدا شدن راخت سرباره از ویژگی های این الکترود است.

الکترود    E9018G    GT90-G

الکترود قلیایی برای جوشکاری بدون ترک و چقرمگی بالا. فلز جوش با خلوص بالا با هیدروژن کم ، جوش بسیار تمیز با کناره های صاف و جدا شدن آسان سرباره از ویژگی های این الکترود می باشد.

الکترود   E8018-G GT 8-G

الکترود قلیایی برای جوشکاری بدون ترک با چقرمگی بالا. فلز جوش دارای خلوص بالا با هیدروژن کم ، جوش تمیز با کناره های صاف و جدا شدن خوب سرباره از ویژگی های اصلی این الکترود می باشد.

الکترود    E7028   GT 28

الکترود قلیایی با جایگزینی ۱۶۵٪ برای جوشکاری عاری از ترک و چقرمگی بالا و جهت پر کردن شکاف های بزرگ و قطعات ضخیم مناسب می باشد.

الکترود   E12018-G GT 120-G

الکترود قلیایی برای جوشکاری بدون ترک، فلز جوش دارای خلوص متالوژیک خوب با هیدروژن کم. جوش تمیز با کناره های صاف از مشخصات این الکترود می باشد.