فیلدهای ضروری مشخص شده اند

تصویر

ارومیه جاده طلاتپه پایین تر از ایران گاز شرکت الکترود آذرجوش

04432723283

factory@azarjoosh-co.com

www.azarjoosh-co.com

ساعات کاری

شنبه
8:00-16:00
یکشنبه
8:00-16:00
دو شنبه
8:00-16:00
سه شنبه
8:00-16:00
چهارشنبه
8:00-16:00
پنج شنبه
8:00-16:00
جمعه
8:00-16:00
تصویر دفتر مرکزی تهران

تهران میدان آرژانتین خیابان وزرا کوچه سوم پلاک26 طبقه پنجم واحد13

تلفکس:02188554743

Email:sales@azarjoosh-co.com

دفتر مرکزی تهران
تصویر دفتر تبریز

تبریز

04432723283

04432723382

factory@azarjoosh-co.com

دفتر تبریز
تصویر کارخانه

ارومیه جاده طلاتپه پایین تر از ایران گاز شرکت الکترود آذرجوش

04432723283

factory@azarjoosh-co.com

کارخانه